Succesvolle Adventsactie

Hartelijk dank voor uw inbreng bij de Adventsactie 2016! Het beoogde bedrag van € 70.000, – voor ons Rwandese straatkinderenproject Cecydar is opgehaald en al naar hen overgemaakt.

Wat is met uw geld gedaan?
In het afgelopen jaar heeft Cecydar 160 kinderen op straat gevolgd; daarvan konden 110 in het centrum worden opgenomen. 46 kinderen vonden weer een plek in een familie. Bij de andere kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor re-integratie. Deze kinderen verblijven nog in het centrum en er wordt naar wegen gezocht om de situatie thuis te verbeteren. Eind november 2016 was er in het centrum een vormingsbijeenkomst voor de ouders van deze kinderen. Ze werden geïnformeerd over hun rechten en verantwoordelijkheden en ze kregen informatie hoe ze met geringe middelen een mirco-projekt kunnen beginnen om aan inkomsten te komen. Van de 34 deelnemende ouders hebben 10 spontaan besloten om hun kind voor de kerstvakantie mee naar huis te nemen.

Doet u in 2017 weer mee?
Voor dit project doet Fidesco in 2017 opnieuw mee met de Adventsactie. Wilt u uw parochie motiveren om dan (weer) voor ons project in Rwanda te kiezen?

STEUN FIDESCO