Beste donateurs en vrienden van Fidesco,

In een wereld die steeds grimmiger lijkt te worden staan we op de drempel van het jaar 2024. Een jaar waarvan we meer dan ooit hopen dat het vrede mag brengen en een veilig thuis voor de velen die door oorlogen en klimaatrampen van huis en haard verdreven werden. Hoe kunnen we ‘in vredesnaam’ vanuit onze situatie een bijdrage leveren aan het verbeteren van onze mooie wereld?

Het motto van Fidesco, geloof en samenwerking, blijft meer dan ooit van toepassing in deze tijd. Vasthouden aan het geloof en de hoop, het licht dat God ons ook dit jaar weer zal wijzen in de duisternis. Dit is een kracht die ons ondanks alles blijft voortstuwen. Daarnaast is het zoeken van de dialoog en de samenwerking met anderen, juist als ze veel van ons verschillen, nu extra belangrijk. Hierdoor kunnen wij bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en het vertrouwen tussen mensen. 

Fidesco heeft deze zomer weer 87 nieuwe vrijwilligers uit mogen zenden, die de kans krijgen om door de gave van één of twee jaar van hun leven mee te bouwen aan de vrede en solidariteit in de wereld.  Een van hen is Lianne Christ, van wie u in deze brief een kort verslag kunt lezen. Het financieel ondersteunen van projecten wordt een steeds belangrijkere taak voor Fidesco. De nood in de wereld is groot en treft vooral de armsten. Uw bijdragen blijven daarom méér dan welkom!  We danken de velen van u die het afgelopen jaar ons werk weer met mooie giften hebben ondersteund en hopen dat u dat ook komend jaar zult blijven doen. We wensen U en al degenen die u lief zijn van harte een zalig Kerstmis en vrede en alle goeds voor 2024!

Johannes en Miriam Witt