In 2022 zijn de inkomsten uit donaties en giften met 14% gedaald, terwijl de uitgaven voor projecten zoals het rijstproject in Guinée stijgen. De verschillen konden, door het aanspreken van reserves, opgevangen worden. We zijn dankbaar voor alle ontvangen giften en vertrouwen op blijvende steun. We zijn steeds op zoek naar nieuwe donateurs. Vertel anderen over Fidesco.