Al vele jaren zorgt Fidesco Nederland ervoor dat de 62 personeelsleden van het medisch centrum Saint Gabriël in Guinée rijst ontvangen. Deze maandelijkse baal rijst van 50 kg zorgt ervoor dat de artsen en verpleegkundigen en hun gezinsleden voldoende voedsel hebben. Daardoor blijven zij in staat om te werken in het centrum. Intussen heeft de grootste rijstexporteur, India, de uitvoer van rijst aan banden gelegd. India hoopt dat door deze exportbeperking de prijs van rijst op de thuismarkt omlaaggaat. Het betekent echter wel dat andere landen daarvan de dupe zijn. De rekening voor de rijst is dit jaar 23.000 euro en voor 2024 verwachten wij nog hogere kosten. Het is een hele uitdaging om dit bedrag met onze donateurs bij elkaar te krijgen, zeker nu velen ook zelf te maken hebben met de hogere levenskosten hier. 

Mogen wij toch weer een beroep doen op uw hulp? Stort  uw  bijdrage  via onze tikkie of op IBAN NL53 ABNA 0566 014297 Stichting Fidesco Nederland, Venlo en vermeldt ’Rijstbalen Guinée’. 

Heel hartelijk dank.