Fidesco Nederland doet ook volgend jaar met een eigen doel mee bij de Bisschoppelijke Vastenactie. In Gitega, Burundi, heeft de Gemeenschap Emmanuel, op vraag van de bisschop in 2021 een school gesticht. Burundi is het een na armste land ter wereld, met een bevolking waarvan de helft jonger is dan 15 jaar. Er is een groot tekort aan scholen en onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs is niet goed.  Deze school is met één klas begonnen en het is de bedoeling dat ieder jaar een klas wordt toegevoegd. De verwachting is dat er vanaf september  2024 vier klassen zijn met in totaal 120 leerlingen. De school volgt de Montessori methode. Hiervoor zijn vier leerkrachten in Frankrijk geschoold. De volgende leerkrachten worden door hen in Burundi opgeleid. De school is open voor alle kinderen, onafhankelijk of zij van rijke of arme ouders komen. De aanvraag betreft de aanschaf van meubilair voor de nieuwe klas die in 2024 start, de lesmaterialen voor een jaar en het trainen van vier leraren. Houd onze website in de gaten.