“De zomer nadert in Nederland en hier zoeken wij onze vesten op. De koude periode treedt in. Marieke liep gisteren visite bij onze kwetsbare dwarslaesie-patiënten die het vaak moeten hebben van die ene ronde per week waar wij met voldoende mensen aan een bed staan om een verlamd lichaam dat in tractie in een halo-frame ligt, recht te leggen. Daar zijn zo acht mensen voor nodig, met eentje die hardop telt, en nog iemand die op zijn knieën voor het bed zit om de kilo’s gewichten op te tillen. Het is begrijpelijk dat, met het grote tekort aan verplegend personeel, de rest van de week een beetje sjorren en behelpen is. We genieten van een neurologie AIOS uit Den Haag, die gelijktijdig kwam met een verpleegkundige uit Centraal Tanzania die amper Engels spreekt en die opgeleid moet worden tot epilepsie-verpleegkundige. Een prachtige combinatie en een leuke aanleiding voor een tournee langs de kleinere ziekenhuizen in Kilimanjaro, waar we met zijn allen epilepsie-nascholing geven. Op Marco’s werk zijn de beide naaste collega’s gepromoveerd op de Afrikaanse manier, een uurtje kruisverhoor dat geen recht deed aan hun uitstekende kwaliteiten en kennis. Maar zij hebben het gehaald en de Genomics/Bioinformatics unit heeft er weer wat titels bij! Dank voor uw giften. Zonder u kunnen wij dit werk niet voortzetten.”