Evenals in de afgelopen jaren wil Fidesco weer mee doen met de Bisschoppelijke Vastenactie. Op dit moment is onze aanvraag, die weer voor het medisch centrum in Guinée zal zijn, nog in behandeling. We hopen van harte, dat de parochies die de afgelopen jaren ingezameld hebben voor onze projecten ook dit jaar weer voor Fidesco zullen kiezen!